Qua Đi Ngày Tháng Cũ by Võ Hoài Phúc Guitar Chords

Posted on

Listed here are Qua Đi Ngày Tháng Cũ guitar chords, if you are searching for it, you will be arrive on the right position. Just go to experience Qua Đi Ngày Tháng Cũ by Võ Hoài Phúc making use of electric guitar or instrument. This song by Võ Hoài Phúc can be enjoyed by that instruments. =

Qua Đi Ngày Tháng Cũ guitar chords has flow and incorporated album. There are also another music styles, including jazz music acoustic guitar chords, nation music instrument chords, pop instrument chords, world tunes electric guitar chords, and rock acoustic guitar chords here.

Qua Đi Ngày Tháng Cũ by Võ Hoài Phúc Guitar Chords

verse:
Một lần nhìn [Em]lại dĩ vãng
Nhớ đến những [Am]lúc hoang mang
Những [B7]ngày thật xưa
Một mình trong mưa nước [Em]mắt hoen mi
 
Một lần nhìn [Em]lại ngẫm nghĩ
Mới thấy không [Am]đáng hoài nghi
Có những lối [B7]đi
Phải bước mới hay như [Em]thế nào
 
pre-chorus:
Trong đêm cô [Am]đơn mưa rơi lao xao
Hạt mưa nhói [Em]lên trong ta cồn cào
Có [Am]những dấu yêu không [D]làm sao quên
Nỗi [G]nhớ không tên [B7]
 
Trong đêm cô [Am]đơn mưa rơi triền miên
Hạt mưa xoá [Em]đi bao nhiêu muộn phiền
Chuyện xưa đã [C]qua người xưa đã [C#m7b5]xa
Cần chi ôm [Bsus4]ấp nỗi đau mình [B7]ta
 
chorus:
Tựa như mây mà [Em]thôi
Ngày theo đêm dần [Am]trôi
Còn chăng chút nhớ [D]nhung mình chưa kịp [G]nói
Chuyện buồn vui cùng [C]ai
Giờ đây cũng nhạt [Am]phai
Cần chi đúng [B7] sai hỡi [Em]người
 
Ngày mai khi ngừng [Em]đông
Nụ cười trên bờ [Am]môi
Dù cho có bão [D]giông còn giăng ngập [G]lối
Chỉ cần ta bình [C]yên
Dẫu bao [Am]điều hối tiếc
[B7]Lối đi ngay dưới chân [Em]mình

In order to understand Võ Hoài Phúc Qua Đi Ngày Tháng Cũ guitar chords, The Five chords we’ll have a look at are the C major, A major, G major, E major, and D major. The key reason why we use all significant chords is the slight versions of any one of these chords just need very small alterations. Every one of those minor chords is completely depending on its main comparable version

The greater number of you exercise, the simpler instrument will feel to perform Qua Đi Ngày Tháng Cũ. Guitar is hard to understand at first, but becomes easier the more time you keep it going.

Leave a Reply

Your email address will not be published.