Nhìn Lại Quá Khứ (Nhìn về quá khứ) by Nguyễn Hồng Thuận Guitar Chords

Posted on

Listed here are Nhìn Lại Quá Khứ (Nhìn về quá khứ) guitar chords, if you are searching for it, you will be arrive on the right position. Just go to experience Nhìn Lại Quá Khứ (Nhìn về quá khứ) by Nguyễn Hồng Thuận making use of electric guitar or instrument. This song by Nguyễn Hồng Thuận can be enjoyed by that instruments. =

Nhìn Lại Quá Khứ (Nhìn về quá khứ) guitar chords has flow and incorporated album. There are also another music styles, including jazz music acoustic guitar chords, nation music instrument chords, pop instrument chords, world tunes electric guitar chords, and rock acoustic guitar chords here.

Nhìn Lại Quá Khứ (Nhìn về quá khứ) by Nguyễn Hồng Thuận Guitar Chords

verse:
[Am] Còn lại gì từ ngày [C] em ra đi
Lệ [G] anh vương trên mi
Anh nhớ [F] người thật nhiều
 
[Am] Từng nụ cười
Từng vòng [C] tay chơi vơi
Rồi [G] yêu thương tan nhanh sao mỏng [D] manh
 
 
pre-chorus:
[Am] Chẳng biết lúc này người ở [C] đó sẽ thế nào
Lòng còn [G] nhớ đến tháng ngày thật bình [F] yên ta sum vầy
 
[Am] Có thấy nắng vàng và lòng [C] có thấy nhớ nàng
Nhìn về [G] phía nắng cuối trời rồi gọi [D] yêu thương người ơi
 
 
chorus:
[Am] Tình đi nhanh quá có khi mình [C] vẫn chưa nhận ra
Mất nhau làm [G] con tim hóa đá
Nhớ nhau rồi [F] hai ta buốt giá
 
[Am] Nhìn về quá khứ lúc ta còn [C] đi bên đời nhau
Tháng năm là [G] yêu thương ấm áp
Phút giây này [D] em có hối tiếc

In order to understand Nguyễn Hồng Thuận Nhìn Lại Quá Khứ (Nhìn về quá khứ) guitar chords, The Five chords we’ll have a look at are the C major, A major, G major, E major, and D major. The key reason why we use all significant chords is the slight versions of any one of these chords just need very small alterations. Every one of those minor chords is completely depending on its main comparable version

The greater number of you exercise, the simpler instrument will feel to perform Nhìn Lại Quá Khứ (Nhìn về quá khứ). Guitar is hard to understand at first, but becomes easier the more time you keep it going.

Leave a Reply

Your email address will not be published.