Ngôi Nhà Của Những Cảm Xúc by Đinh Hoàng Vũ Guitar Chords

Listed here are Ngôi Nhà Của Những Cảm Xúc guitar chords, if you are searching for it, you will be arrive on the right position.

Just go to experience Ngôi Nhà Của Những Cảm Xúc by Đinh Hoàng Vũ making use of electric guitar or instrument.

This song by Đinh Hoàng Vũ can be enjoyed by that instruments.
=

Ngôi Nhà Của Những Cảm Xúc guitar chords has flow and incorporated album.

There are also another music styles, including jazz music acoustic guitar chords, nation music instrument chords, pop instrument chords, world tunes electric guitar chords, and rock acoustic guitar chords here.

Ngôi Nhà Của Những Cảm Xúc by Đinh Hoàng Vũ Guitar Chords

[Am]Bay lên những cảm xúc trong ta [G]theo thời gian đã qua
[F]CHo ta những bùng cháy đam mê [E7]theo thời gian quay về
[Dm]Đưa ta đến miền đất xa xôi [Am]cho ta nguồn sống mới
[Bm7b5]Để ta được vươn tới ngày [E7]mai sáng tươi
 
[Am]Nâng đôi cánh của những ước mơ [G]bay vào trong khúc ca
[F]Luôn soi sáng ngọn đuốc tim ta [E7]trên đương ta mỗi ngày
[Dm]Trong ta những khoảnh khắc yêu thương [Am]bên nhau cùng chung bước
[Bm7b5]Đến phương trời mang nốt nhạc [E7]bay khắp [Am]nơi
 
Hội âm [Em]nhạc Thành phố Hồ Chí [F]Minh, nơi vun [G]đắp những tâm hồn nghệ [C]sĩ
Cho ta [Dm]những cảm xúc tuyệt [G]vời để ta [Em]được bay lên, bay [Dm]cao, bay [E7]xa
Hội âm [Em]nhạc Thành phố Hồ Chí [F]Minh, nơi vun [G]đắp những tâm hồn nghệ [C]sĩ
Cho ta [Dm]những cảm xúc tuyệt [G]vời, để ngôi [Em]nhà nơi [Dm]ta chung [E7]sức
Xây cuộc [Am]đời

In order to understand Đinh Hoàng Vũ Ngôi Nhà Của Những Cảm Xúc guitar chords, The Five chords we’ll have a look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.

The key reason why we use all significant chords is the slight versions of any one of these chords just need very small alterations.

Every one of those minor chords is completely depending on its main comparable version

The greater number of you exercise, the simpler instrument will feel to perform Ngôi Nhà Của Những Cảm Xúc. Guitar is hard to understand at first, but becomes easier the more time you keep it going.

Add a Comment

Your email address will not be published.