Khóc Trong Vô Vọng by Khánh Cường Guitar Chords

Listed here are Khóc Trong Vô Vọng guitar chords, if you are searching for it, you will be arrive on the right position.

Just go to experience Khóc Trong Vô Vọng by Khánh Cường making use of electric guitar or instrument.

This song by Khánh Cường can be enjoyed by that instruments.
=

Khóc Trong Vô Vọng guitar chords has Ballade flow and incorporated album.

There are also another music styles, including jazz music acoustic guitar chords, nation music instrument chords, pop instrument chords, world tunes electric guitar chords, and rock acoustic guitar chords here.

Khóc Trong Vô Vọng by Khánh Cường Guitar Chords

verse 1:
[Dm] Bên ai tháng [Bb] ngày, [C] chỉ nhận đắng [Dm] cay
[Bb] Em yêu đắm [C] say nhưng họ [F] buông tay
[Bb] Anh đây thấy [C] vậy, [Am] em muốn che [Dm] đậy
[Gm] Anh ta đâu [Am] tốt sao em [Dm] dại dột
 
 
verse 2:
[Dm] Em ơi em [Bb] à, [C] chớ vì người [Dm] ta
[Gm] Thanh xuân ngắn [C] mà sao còn [F] thiết tha
[Bb] Luôn luôn nghĩ [C] suy, [Am] nước mắt tràn [Dm] mi
[Gm] Bao đêm em [Am] khóc trong vô [Dm] vọng
 
 
chorus:
Anh ta có [Bb] tốt như anh [C] không
Có [Am] giống như em [Dm] mong
Hay chỉ [Gm] biết cách khiến [C] cho em phải [F] khóc
 
Anh ấy có [Bb] đến bên khi em [C] cần
Xem [Am] em là người thương [Dm] nhất
Anh thật [Gm] lòng thì thua, kẻ [Am] yêu đùa thì [Dm] thắng

In order to understand Khánh Cường Khóc Trong Vô Vọng guitar chords, The Five chords we’ll have a look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.

The key reason why we use all significant chords is the slight versions of any one of these chords just need very small alterations.

Every one of those minor chords is completely depending on its main comparable version

The greater number of you exercise, the simpler instrument will feel to perform Khóc Trong Vô Vọng. Guitar is hard to understand at first, but becomes easier the more time you keep it going.

Add a Comment

Your email address will not be published.